Velkommen

Vi bidrar til at unge par opplever et bedre samliv  – lengere!
Enkelt og greit

Det gjør vi tilbyr et program som gir unge par kunnskap, innsikt og trening i å leve sammen med mer glede og hvordan bedre å håndtere uenighet og konflikt når det oppstår.

Såldes får barn og ungdom bedre muligheter til å vokse opp i et varmt hjem samme med begge foreldre som støtter og er glade i hverandre.

Senteret har i første rekke fokus på forebyggende arbeid ved å gi kunnskap og trening til par som opplever at de har det godt i relasjonen og vil ha det enda bedre.

Våren 2020 gjennomføres 2 pilot-program med 4 komponenter. Til hvert program inviteres 15 par. Første del er to dager en helg i Oslo. Deretter følger 2 interaktive webinarer. Programmet avsluttes med en en-dags samling i Oslo.
Interessert i å delta, eller vil vite mer? Klikk her – Ja, takk hold meg orientert.