Om

Vitaminer for samlivet – en kilde til inspirasjon og kunnskap for å oppleve mer glede og latter i parforholdet.

Vårt håp er at vi gjennom denne siden og på annet vis kan bidra til at du får et både bedre og lengere samliv med din utvalgte partner.

Den litt lengre historien:
I vårt gjennomregulerte samfunn trenger du et kompetansebevis for neste alt du vil gjøre, som å kjøre bil, føre båt, jakte og sykle til skolen for å nevne noen få. Ironisk nok, når det gjelder de to mest kompliserte, krevende og dyrekjøpte oppgavene i livet – å leve vel i en langsiktig relasjon og å oppdra barn til selvstendige voksne individer – er det hverken et tema i noen læreplan eller kommer med krav til «formell kompetanse».

Når det gjelder initiativtakeren, så jeg jeg rotet det til et par ganger. Når jeg ser meg rundt kan jeg ikke være helt alene, da 50% av alle samliv ender i brudd. De voksne går etter hvert videre i sine liv, men ofte blir barna hengende igjen med skadene etter ett brudd – for ikke å snakke om effekten på den utvidede familien og venner.

Vi legger hjertet i å skape et aldri så lite bidrag til at par kan leve lengere og i en bedre relasjon md mer glede – til det gode for barna. Hvis grunnmuren er sterk, vil bygget som står på toppen kunne tåle en storm eller to. Det er ikke et spørsmål om hvis, men når.

Vårt perspektiv er at den beste oppveksten man kan tilby barn er å vokse opp i foreldrenes felles hjem og med foreldre som er glade i hverandre.

Senteret har ingen religiøs eller politisk tilknytning og inviterer enhver til å dra nytte og bidra.